Mięsień prosty brzucha- anatomia

Rycina mięśnia prostego brzucha
Dziś zapraszam na krótką lekcję anatomii, która wkrótce pozwoli przybliżyć Wam temat rozstępu mięśnia prostego brzucha (RMPB).
Rycina mięśnia prostego brzucha
Źródło: https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/rectus-abdominis-muscle

Mięsień prosty brzucha wraz z mięśniem poprzecznym, skośnym zewnętrznym i skośnym wewnętrznym brzucha oraz mięśniem piramidowym zaliczany jest do grupy mięśni przedniej ściany brzucha.

Mięsień prosty brzucha biegnie od chrząstek żeber V – VII, wyrostka mieczykowatego mostka oraz więzadła żebrowo – mieczykowego. Kończy się na spojeniu łonowym i grzebieniu łonowym kości miedniczej. Dalej przechodzi w więzadło wieszadłowe łechtaczki u kobiet, a u mężczyzn w więzadło wieszadłowe prącia.

Charakterystyczną cechą mięśnia prostego brzucha są tzw. smugi ścięgniste. Struktury te oznaczają miejsca zrostu mięśnia prostego z blaszką przednią jego pochewki. Pierwsza smuga przebiega na wysokości pępka, druga na wysokości wyrostka mieczykowatego, a trzecie pomiędzy nimi. To dzięki nim mięsień prosty brzucha, u osób z niską ilością tkanki tłuszczowej, przypomina „sześciopak”.

Mięsień prosty brzucha stabilizowany jest w swoim przyśrodkowym położeniu przez pochewkę mięśnia prostego brzucha. Pochewkę tworzą rozcięgna mięśni przedniej ściany brzucha, składa się z blaszki przedniej i tylnej. Blaszkę przednią, w jej górnej części, tworzą rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego i wewnętrznego, a w jej dolnej części dodatkowo mięsień poprzeczny brzucha. Blaszka tylna tworzona jest przez mięsień poprzeczny i część włókien mięśnia skośnego wewnętrznego.

Mięsień prosty brzucha dzieli się na prawą i lewą stronę. Pomiędzy tymi częściami przebiega ścięgniste kolagenowe pasmo, powstałe przez złączenie w linii pośrodkowej ciała blaszki przedniej i tylnej, zwane kresą białą (linea alba) Kresa biała łączy się z miednicą i klatką piersiową. Utworzona jest ze ścięgien wszystkich mięśni brzucha (mięśnia skośnego zewnętrznego i wewnętrznego brzucha oraz mięśnia poprzecznego brzucha). Jakość kresy białej na całym jej odcinku nie jest taka sama – powyżej pępka w jej budowie występują tzw. szczelinki, natomiast poniżej pępka przestrzeń jest węższa, a włókna nie są tak bardzo rozproszone.

Mięsień prosty brzucha umożliwia zbliżanie wyrostka mieczykowatego ze spojeniem. W pozycji leżącej na plecach powoduje uniesienie kończyn dolnych i miednicy, w pozycji siedzącej przyciąga klatkę piersiową.

W prawidłowych warunkach prawa i lewa część mięśnia prostego brzucha prawie do siebie przylegają zachowując niewielki fizjologiczny odstęp. Gdy mamy do czynienia z rozstępem mięśnia prostego brzucha dystans ten powiększa się.

Skoro znamy już anatomię mięśnia prostego brzucha zastanówmy się, co może wpływać na jego nieprawidłową pracę?

Na ruchy kresy białej w różnych kierunkach wpływają:

  • ruchy miednicy i klatki piersiowej
  • mięśnie skośne brzucha, mięsień prosty brzucha oraz mięsień poprzeczny brzucha (TrA)
  • ciśnienie panujące wewnątrz jamy brzusznej

Dlatego na nieprawidłowe rozciągnięcie kresy białej oraz jej deformację mają wpływ:

  • powiększanie się objętości jamy brzusznej (np. podczas ciąży, u osób z dużą ilością tłuszczu wewnętrznego)
  • nadmierna praca mięśni, które przylegają do kresy białej w tym mięśni skośnych brzucha i mięśnia poprzecznego brzucha
  • przyjmowanie i stałe utrzymywanie nieprawidłowej postawy ciała

Na stan i wielkość rozejścia mięśnia prostego brzucha pracujemy przez całe życie. To jak żyjemy, jakie mamy nawyki ruchowe i co jemy, jaka jest kondycja naszego ciała – wszystko wpływa na stan tkanek naszego brzucha.

Dziękuję, że ze mną jesteś.

Z.V.

Mięsień prosty brzucha- anatomia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę